Tipos de Datos Numéricos en Kotlin

Kotlin maneja tipos de datos numéricos principalmente: Números EnterosNúmeros Decimales Números Enteros Byte ShortIntLong Tipo de DatoTamañoRangoByte1 Byte-128 a 127Short2 Bytes-32,768 a 32,767Int4 Bytes-2,147,483,648…